ODWIEDZINY

Dzisiaj 58

Wczoraj 68

W tygodniu 270

W miesiącu 1874

Od 2008 roku 684071

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Ukraina: posiedzenie Komisji Mieszanej

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie polsko – ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 29 czerwca 2022 r., liberalizująca przewozy UE – Ukraina, nie obejmuje przewozów do/z krajów trzecich, na które są wymagane zezwolenia.  

W związku z powyższym uzgodniono, że zezwolenia ogólne z kontyngentu na 2022 r. zachowają ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie przewozów do/z krajów trzecich.

Czytaj więcej: Ukraina: posiedzenie Komisji Mieszanej

PILNY KOMUNIKAT! Przewozy do Rosji

Zostało opublikowane zarządzenie rządu FR mówiące o wykluczeniu pojazdów zarejestrowanych w Polsce z możliwości wykonywania przewozów na terytorium Rosji.


Zarządzenie obowiązuje do dnia 30 grudnia 2023 r. Oznacza to, że od  1 lipca br. polski przewoźnik nie będzie mógł wykonać przewozu do krajów trzecich w tranzycie przez Rosję ani przejazdu po Rosji. Zachowano możliwość przejazdu do wyznaczonych terminali celem przeładunku.
Zachowano również wyjątki w przewozach możliwych do wykonania przez polskiego przewoźnika m.in. leki i niektóre towary o znaczeniu krytycznym oraz przewozy do Kaliningradu.

Załącznik - zarządzenie rządu FR

Źródło - ZMPD

Walne Zebranie Członków KPSPD

Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego serdecznie zaprasza Przewoźników na Walne Zebranie Członków KPSPD, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2023r. (piątek), o godz. 11, w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „Julia” w Samociążku.

Zaproszenie

Umowa UE z Mołdawią przedłużona

Umowa z Mołdawią dotycząca transportu towarów została przedłużona do 30 czerwca 2024 r. Na mocy tej umowy przewozy drogowe pomiędzy krajami unijnymi i Mołdawią odbywają się bez zezwoleń.

Analogiczna umowa została zawarta także z Ukrainą. Obecna obowiązuje do 30 czerwca 2023 r., jednak również ten okres ma zostać przedłużony, o czym będziemy informować oddzielnym komunikatem. 
 
Decyzja KE ws. przedłużenia obowiązywania umowy z Mołdawią TUTAJ

Źródło: ZMPD

Pilne! Brak porozumienia ws. przewozów na Białoruś

Ministerstwo infrastruktury poinformowało o braku porozumienia ze stroną białoruską w sprawie kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe na 2023 r. Oznacza to, że 31 stycznia 2023 r. był ostatnim dniem wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń z kontyngentu 2022 r.

Nadal istnieje możliwość wykonywania przewozów na Białoruś na zezwoleniach wielostronnych EKMT bądź też na podstawie odpłatnego zezwolenia, wykupionego na terytoriom Białorusi.

źródło: ZMPD

Komunikat GITD - Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać że w 2022 r. termin mija ten 31 marca 2023r.

Poniżej druk do pobrania i uzupełnienia. Dokument należy podpisać i przekazać do Urzędu w oryginale.

Pobierz - Oświadczenie​ o liczbie osób zatrudnionych​ w przedsiębiorstwie

Pilne - Rosja: Przedłużono termin ważności zezwoleń

W piątek 30 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury, że rosyjskie Ministerstwo Transportu podjęło decyzję o przedłużeniu okresu ważności rosyjskich zezwoleń z kontyngentu 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało także, że informacja ta została przekazana do wiadomości rosyjskich organów kontrolnych.

(żródło ZMPD)