PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 56

Wczoraj 117

W tygodniu 521

W miesiącu 1753

Od 2008 roku 701889

Uporządkować rynek przewozu osób busami! – unijna inicjatywa TLP

Pakiet mobilności uporządkował przewóz rzeczy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 t. Przedsiębiorcy wykorzystujący takie pojazdy, w celu wykonywania przewozów transgranicznych muszą od tego roku posiadać licencję wspólnotową. Stopniowo wdrażane będą przepisy o wyposażeniu pojazdów w tachografy cyfrowe i o czasie prowadzenia pojazdów, przerwach i okresach odpoczynku. Niestety władze Unii Europejskiej zatrzymały się w pół kroku. Palącym problemem z punktu widzenia konkurencyjności, jednakowego dostępu do zawodu i rynku oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa pasażerów są wciąż transgraniczne przewozy drogowe osób wykonywane samochodami osobowymi o liczbie miejsc od 7 do 9, łącznie z miejscem kierowcy, zwanymi potocznie w naszym kraju „busami”. Niestety problem ten do dziś nie został rozwiązany.

Czytaj więcej: Uporządkować rynek przewozu osób busami! – unijna inicjatywa TLP

Tarcza 7 opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tarcza 7 opublikowana w Dzienniku Ustaw - do pobrania. Warunek przeważający KOD PKD. Z naszych wiadomych kodów dopuszczony został tylko 49.39.Z

Pomoc dotyczy:

  • Ponowne świadczenie postojowe
  • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Data wejścia w życie: 01 luty 2021. Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2021.

ARP Leasing - Grupa ARP S.A.

arp tarczaSzanowni Przedsiębiorcy Branży Przewozów Autokarowych!

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy prace nad operacjonalizacją i udostępnieniem Państwu oczekiwanego wsparcia, tj. pożyczki na spłatę rat leasingowych. Pożyczka ta jest instrumentem Tarczy Antykryzysowej i udostępniona zostaje w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Założenia Programu wsparcia zostały wypracowane wspólnie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych oraz wybranymi Spółkami i Towarzystwami Leasingowymi zrzeszonymi w Związku Polskiego Leasingu. Z wnioskiem o pożyczkę na spłatę rat leasingowych należy się zwrócić do swojego Towarzystwa leasingowego. Jednak, aby wniosek mógł zostać formalnie złożony, niezbędnym jest przystąpienie do wskazanego Programu wsparcia przez zainteresowane Towarzystwa i Spółki leasingowe. Zapraszamy zatem wszystkie zainteresowane Firmy leasingowe do kontaktu z Agencja Rozwoju Przemysłu i ARP Leasing w celu przystąpienia do Programu wsparcia, co umożliwi udzielenie wsparcia Przewoźnikom Autokarowym.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem www.arp-tarcza.pl