ODWIEDZINY

Dzisiaj 0

Wczoraj 52

W tygodniu 52

W miesiącu 885

Od 2008 roku 580640

 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Francja: intensywne kontrole odpoczynku w kabinie

Francuskie stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych FNTR potwierdziło, że francuskie służby kontrolne rozpoczęły intensywne kontrole dotyczące odbioru przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu.

FNTR informuje, że kontrole odnoszą się do konkretnego przewozu i nie dotyczą całego okresu 28 dni.

Źródło: FNTR

Zaproszenie

W związku ze zmianami w przepisach transportu drogowego dotyczących płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 o godz. 10:00 w Bydgoszczy, ul Gdańska 163 - Stadion Zawisza - Trybuna Główna.

Tematyka spotkania obejmuje między innymi:

 1. Sprawy organizacyjne Stowarzyszenia.
 2. Aktualna sytuacja w transporcie.
 3. Omówienie zagadnień płacy minimalnej (Niemcy, Norwegia, Francja), ryczałtów oraz e-sądów.

Zapewniamy udział wysokiej klasy ekspertów.

Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Kontrole polskich firm wykonujących kabotaż na terenie Niemiec wykazują częste i rażące braki w dokumentacji. Braki te prowadzą do nakładania wysokich kar administracyjnych. Po stwierdzeniu braków w dokumentacji organy kontrolne BAG pobierały tzw. kaucję na poczet w wysokości od 1250, do 2500 euro.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to jakie dokumenty należy posiadać.

Czytaj więcej: Kontrole BAG dot. dokumentacji przy kabotażu

Pożegnaliśmy Dyzia

Kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze Dionizemu Woźnemu, wieloletniemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, pracującemu z wielkim zaangażowaniem na rzecz środowiska polskich transportowców. Społecznika żegnali najbliżsi, krewni, przyjaciele, współpracownicy, koledzy po fachu, przedstawiciele organizacji przewoźników drogowych i lokalnych władz.

Czytaj więcej: Pożegnaliśmy Dyzia

Żegnamy Rafała Jankowskiego

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zmarł nasz Przyjaciel Rafał Jankowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Rafał Jankowski był z nami od początku funkcjonowania Inspekcji w Polsce, tj. od 2002 roku. Wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych w regionie kujawsko-pomorskim tworzył zasady funkcjonowania transportu w naszym województwie.

Rafał był człowiekiem bardzo ambitnym, w swym działaniu niezwykle profesjonalnym. Jednocześnie cechowała Go skromność i ogromna uczynność, co powodowało, że zawsze był gotowy do pomocy.

W pracy wykazywał się kreatywnością. Starał się, by, podjęte przez Niego działania ułatwiały funkcjonowanie branży transportu drogowego. Z Jego inicjatywy funkcjonował ośrodek doradztwa i szkolenia przewoźników w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Międzynarodowych w Bydgoszczy z/s w Lipnikach.

Rafał Jankowski był człowiekiem niezwykle oddanym swojej pracy. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną i bliskimi.

JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

19 maja 2015 roku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Pomimo pełnego poparcia dla zastosowania stawki minimalnej w Niemczech, Komisja uważa, że zastosowanie stawki minimalnej dla wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, ogranicza w dyskryminujący sposób wolność do świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

Czytaj więcej: JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

Francja: płaca minimalna

Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców – pierwsze informacje

Według informacji polskich mediów, przekazywanych od 17 lutego 2015 roku, w zmienionym francuskim Kodeksie Transportowym znajdzie się zapis, na mocy którego kierowcy zagranicznych ciężarówek, wykonujący przewozy do i z Francji oraz kabotaż na terytorium Francji, powinni być objęci francuską płacą minimalną. Jej wysokość wynosi 9,61 euro brutto za godzinę.
Obecnie nowa ustawa podlega jeszcze procesowi legislacyjnemu. Po przyjęciu jej przez Zgromadzenie Narodowe trafiła do izby wyższej – Senatu. Procedowana jest w trybie przyspieszonym, jako część składowa pakietu reform gospodarczych, więc nowe przepisy mogą wejść w życie w połowie roku.

Czytaj więcej: Francja: płaca minimalna

System TIR do 30 czerwca 2015 r.

 

26 lutego 2015 r. Federalna Służba Celna Rosji po raz kolejny przedłużyła umowę z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP - gwarantem w systemie TIR do 30 czerwca.

Tym samym system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

Taką informację otrzymaliśmy dziś z IRU, dostępna jest też na stronie ASMAP.

Opr. ZMPD/DTR/AW

Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach dla branży

Przekazujemy komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dzisiejszego (26 stycznia 2015 r.) posiedzenia Forum Transportu Drogowego, które - na zaproszenie minister Marii Wasiak - odbyło się w siedzibie ministerstwa.

Komunikat MIR

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się 26 stycznia 2015 r. z przedstawicielami branży przewoźników drogowych podczas posiedzenia Forum Transportu Drogowego. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, wynikająca z zagrożeń dla funkcjonowania branży, w związku z wprowadzeniem 1 stycznia 2015 r. w Republice Federalnej Niemiec nowych regulacji dotyczących wysokości płacy minimalnej oraz konsekwencji wprowadzonego przez Federację Rosyjską zakazu importu oraz zakazu przewozów tranzytowych żywności m.in. z krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach...

Spotkanie przewoźników dotyczące płacy minimalnej na terenie Niemiec

Z uwagi na wprowadzenie przez stronę nimiecką minimalnej płacy 8,50 Euro na godzinę obejmującą także transport, spedycję i logistykę, w tym w szczególności mającą obejmować polskich przedsiębiorców transportu drogowego zapraszamy na spotkanie informacyjno-instruktażowe, na którym omowione zostaną:

 1. Stan prawny i działania strony polskiej wobec wymogów niemieckich dotyczących stosowania stawki minimalnej.
 2. Stan prawny oraz praktyka stosowania ustawy na terenie Niemiec. Tematy omówią wysokiej klasy specjaliści kancelarii prawnej Niemiec i administracji polskiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w dniu 22.01.2015 roku (czwartek) w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163, Stadion Zawisza - Trybuna Główna

Znajdź nas na Facebook