ODWIEDZINY

Dzisiaj 10

Wczoraj 81

W tygodniu 169

W miesiącu 1857

Od 2008 roku 664595

 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM

Niderlandy – delegowanie, kolejne informacje

Zasady delegowania do Holandii 

1. Wyznaczenie osoby do kontaktu na terenie Holandii
W przypadku zgłoszenia długoterminowego (maksymalnie na 1 rok) obowiązkowe jest wyznaczenie osoby przebywającej na terenie Holandii i wskazanie jej adresu w tym kraju (nazwa kraju pojawia się automatycznie i nie ma możliwości jej zmiany). Nie wymaga się, aby przedstawiciel w Holandii był przedsiębiorcą. Może być osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która będzie miała dostęp do informacji o pracownikach delegowanych.

Na osobę do kontaktu można wyznaczyć delegowanego pracownika (kierowcę). Warunkiem jest, aby  delegowanie nie było długoterminowe, a pracownik komunikatywnie porozumiewał się w języku angielskim, niemieckim czy niderlandzkim.

2. Zaświadczenie A1
W deklaracji zgłoszeniowej podajemy jedynie numer wydanego zaświadczenia oraz kraj wydania.  Nie ma obowiązku zgłaszania zaświadczenia A1, jeśli nie zostało wydane. Władzom Holandii wystarczy oświadczenie pracodawcy, że jest w stanie udowodnić, że składki ubezpieczeń społecznych za delegowanych pracowników opłacane są w Polsce.

3. Dane klienta
W przypadku zgłoszeń jednorazowych/ krótkoterminowych  należy podać adres (kod pocztowy oraz numer ulicy) odbiorcy w Holandii.

4. Dane dotyczące sektora
W rubryce Projekt dane sektora należy wybrać lit. H (Vervoer en opslag) subsektor 49 (Vervoer over land) sbi code 4941.
W rubryce “Werkplek” wystarczy podać jeden numer rejestracyjny pojazdu należącego (będącego w dyspozycji) do przedsiębiorstwa.

Źródło: TLN

Opr. ZMPD/DTR/ACH

Niderlandy: od 1 marca rejestracja zagranicznych kierowców

Od 1 marca obowiązkowe będzie zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych.

Nowe przepisy obowiązują zagranicznych kierowców, którzy realizują na terenie Holandii przewozy kabotażowe oraz przewozy międzynarodowe. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu. 

Rząd holenderski przewidział możliwość dokonywania zgłoszeń rocznych.

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. W przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary.

Zgodnie z wytycznymi pracownik ten powinien znać jeden z „nowoczesnych języków”. Decydując się na zgłoszenie kierowcy jako osoby kontaktowej, przewoźnik powinien liczyć się z koniecznością złożenia osobnych deklaracji dla każdego z kierowców.

Więcej: logistyka.rp.pl

Opr. ZMPD/DWSK/AM

Dotkliwe kary za brak sprawozdania z przewozów ADR

Niezłożenie rocznego sprawozdania z przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR) grozi karą 5 tys. zł. Zestawienie za 2019 rok należy przekazać do 28 lutego Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwemu ze względu na siedzibę przewoźnika.

(…) jeśli przewóz materiałów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium Polski, w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz w ilości mniejszej niż wskazania w ustawie, to nie ma konieczności sporządzenia bilansu towarów i operacji transportowych.

Zestawienie sporządza doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, czyli osoba wyznaczona przez przedsiębiorstwo zajmujące się materiałami ADR.

Kopie sprawozdania przedsiębiorca powinien przechowywać przez 5 lat od daty wysyłki.
Opr. ZMPD/DWSK/AM

Informacja o szkoleniu przewoźników osób

W dniu 04.03.2020 r. (środa) o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe przewoźników osób z Inspekcją Transporu Drogowego oraz z przedstawicielem Inspekcji Pracy.

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28 - siedziba WITD.

Sserdecznie zapraszamy

Niderlandy - płaca minimalna

Poniżej szczegóły dotyczące holenderskiej płacy minimalnej i obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia kierowców, które udało się ustalić ZMPD w rozmowach z przedstawicielem stowarzyszenia TLN.


1. Deklaracje:
w przypadku składania deklaracji w sektorze transportu nie trzeba podawać adresów miejsca pracy/ świadczenia usług. Wystarczy podać jeden numer tablicy rejestracyjnej oraz można zgłosić grupę kierowców w ramach jednej notyfikacji. Notyfikację można zrobić na rok.

2.  Tranzyt wyłączony z obowiązku notyfikacji:
obowiązek notyfikacji dotyczy każdego rodzaju usługi transportowej, z wyjątkiem tranzytu.

3. Stawka minimalna:
płaca minimalna dla transportu określona jest w umowie zbiorowej, obecnie trwa renegocjacja nowego układy zbiorowego. Średnio minimalne wynagrodzenie kierowcy waha się w przedziale 1500-3500 EUR miesięcznie bez dodatków, np. za staż kierowcy, wyższych kwalifikacji itd. (Link do umowy zborowej, która obowiązywała do końca 2019 roku, a obecnie jest renegocjowana. Tekst dostępny jedynie w języku niderlandzkim https://www.stlwerkt.nl/Media/media/Corporate/Over%20ons/Cao-boekje.pdf).

Czytaj więcej: Niderlandy - płaca minimalna

Żegnamy Zbigniewa Priefer

Z.PrieferZ wielką przykrością informujemy, że w dniu 22.01.2020 roku zmarł nagle, na skutek choroby, Zbigniew Priefer - współwłaściciel firmy Mazi Transport Sp. z o.o.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia oraz przesyłamy słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach.  

Msza święta  odbędzie  się 25 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w kościele
p.w. Kazimierza Królewicza w Kruszynie , a uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Nowej.

 

 

 

Znajdź nas na Facebook