ODWIEDZINY

Dzisiaj 56

Wczoraj 67

W tygodniu 280

W miesiącu 1465

Od 2008 roku 672579

 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami!

Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy deklarują pomoc w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwach transportowych. W zamian żądają wpłaty kilku tysięcy złotych na wskazany rachunek bankowy w określonym terminie.

W ostatnich dniach Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała od kilku przewoźników informacje dotyczące przesłanych firmom transportowych e-maili, w których oszuści oferują pomoc m.in. w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwie.

Mechanizm działania oszustów

Oszuści wysyłają e-maile do konkretnych firm transportowych. Z treści e-maili wynika, że firmy zostały wytypowane poprzez losowanie do kontroli, którą rzekomo ma przeprowadzić Inspekcja Transportu Drogowego. Aby uwiarygodnić „ofertę” i przekonać przewoźnika do wpłaty środków pieniężnych twierdzą, że kontrola z założenia ma zakończyć się ujawnieniem nieprawidłowości i zastosowaniem wysokich kar.

Czytaj więcej: Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami!

Nieuczciwi pośrednicy nie mogą dłużej być bezkarni - pisze Jan Buczek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z prośbą o podjęcie działań i wsparcie starań Zrzeszenia mających na celu skuteczniejszą ochronę świadczenia usług przewozowych poprzez penalizację praktyk polegających na uchylaniu się od regulowania należności wobec przewoźników.    


Jak pisze Jan Buczek, tylko perspektywa nieuchronnej kary wynikającej z dobrze zdefiniowanych przepisów może doprowadzić do wyeliminowania z rynku transportowego nieuczciwych firm i osób, które wykorzystując sytuację kryzysową i fakt konieczności zapewnienia ciągłości dostaw, nie dokonują płatności za już wykonane usługi przewozowe.

Pełna treść pisma poniżej i w załączeniu.

aktualnosci 3006 0 GLOWNY

Przewoźnicy KPSPD medykom

5ea6cea402ffc oZarząd KPSPD podjął uchwałę dotyczącą wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem. W porozumieniu z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno - Zakaźnym w Bydgoszczy, zdecydowano o zakupie specjalistycznego kontenera diagnostycznego do mierzenia temperatury i poboru wymazów na koronawirusa. W poniedziałek 27 kwietnia br., w bydgoskim szpitalu, odbyło się przekazanie kontenera, który został ufundowany przez Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego oraz firmy transportowe zrzeszone w Stowarzyszeniu. W przekazaniu brali udział dr Paweł Rajewski - konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, Adam Jędrych - prezes KPSPD oraz Edward Niedbalski - wiceprezes Stowarzyszenia.

Medicovid 1 to kompaktowy kontener służący do demaskowania COVID-19. Za pomocą przepływowej weryfikacji temperatury ciała w szybkim czasie oddziela osoby zdrowe od potencjalnie chorych.

Relacja z przekazania kontenera znajduje się w następujących linkach:

https://bydgoszcz.tvp.pl/47767598/zblizenia-27042020-g-1830

http://www.radiopik.pl/2,85482,pobiora-140-probek-w-godzine-nowoczesne-laborato

https://bydgoszcz.tvp.pl/47759868/kontener-do-poboru-probek-na-koronawirusa

https://plus.expressbydgoski.pl/szybsza-diagnostyka-pod-katem-koronawirusa-mozliwa-dzieki-mobilnemu-centrum-poboru-wymazow/ar/c1-14940036

https://etransport.pl/wiadomosc60700.html

 

 

5ea6cea3ba1f9 o 5ea6cea3e1def o 5ea6cea39c4a8 o 5ea6cea399c3a o 94889334 2567287276819964 5944903605805907968 n 94978050 224379315667630 983548790684254208 n

Polska: zmiany dot. badania okresowego kierowcy oraz rejestracja pojazdu

Ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych

W związku z epidemią kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [zawieszono obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym].

Czytaj więcej: Polska: zmiany dot. badania okresowego kierowcy oraz rejestracja pojazdu

Cudzoziemcy: ważność wiz i zezwoleń

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568), zawierają pewne ułatwienia dla cudzoziemców pracujących w polskich przedsiębiorstwach.

W stosunku do osób przebywających na trenie RP na podstawie wizy, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte w stosunku do zezwolenia na pracę i również jego ważność zostaje z mocy prawa przedłużona do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Stan epidemiczny został ogłoszony w Polsce od 14 marca na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r. poz. 433). Oznacza to, że jeżeli termin wizy lub zezwolenia na pracę skończył się po 14 marca br., zarówno wiza jak i zezwolenie na pracę cudzoziemca z mocy prawa są nadal ważne.

Czytaj więcej: Cudzoziemcy: ważność wiz i zezwoleń

Zmowa cenowa - informacje

Otrzymaliśmy z Niemiec informacje dotyczące złożenia trzeciego pozwu przeciwko producentom pojazdów ciężarowych. Szczegóły poniżej.

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że został złożony pozew przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych, zawierający pojazdy ciężarowe zarejestrowane w zeszłym roku.

Dodatkowo, oprócz Pana/Pani roszczeń, w skład pozwu wchodzi 2.900 spółek, które zostały dotknięte kartelem, z liczbą ponad 35.000 samochodów ciężarowych. Wartość pozwu wynosi prawie ćwierć miliarda euro (odszkodowanie oraz odsetki). Co więcej, pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Monachium, jako przedłużenie pozwu przeciwko kartelowi producentów z 2018 roku.

Czytaj więcej: Zmowa cenowa - informacje

TARCZA NIE WYSTARCZA – ogólnopolska akcja ZMPD

aktualnosci 2862 0 GLOWNYZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w  Polsce organizuje ogólnopolską kampanię informacyjną TARCZA NIE WYSTARCZA.

W poczuciu odpowiedzialności i troski o Polaków i całe państwo głośno mówimy: TARCZA NIE WYSTARCZA.

Przygotowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa omija problemy transportu drogowego – wobec skali problemu propozycje wsparcia są dla naszej branży zdecydowanie niewystarczające. Nie dają one szans na przetrwanie przez nasze firmy epidemii i nie gwarantują ciągłości dostaw towarów niezbędnych do funkcjonowania ludzi oraz państwa. 

Czujemy się odpowiedzialni za wspólny los Polaków. Działamy w szczególnie trudnych warunkach, traktujemy naszą pracę jako misję a naszych pracowników, zwłaszcza kierowców, jako dobro narodowe. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności i troski głośno mówimy: TARCZA NIE WYSTARCZA.

Prosimy wszystkich polskich przewoźników o przyłączenie się do naszych działań poprzez umieszczenie na pojazdach plakatu naszej wspólnej akcji. Plakat gotowy do wydruku w załączeniu. Rozesłaliśmy go też newsletterem i przekazaliśmy do wszystkich stowarzyszeń współpracujących w ramach Forum Transportu Drogowego.

Czytaj więcej: TARCZA NIE WYSTARCZA – ogólnopolska akcja ZMPD

Francja wymaga od kierowców dodatkowego dokumentu

Wobec pojawiających się sprzecznych informacji wyjaśniamy, że we Francji transport towarów jest zwolniony z ograniczeń ruchu, lecz kierowcy muszą mieć przy sobie wypełniony przez pracodawcę dokument uzasadniający potrzebę przemieszczania się.
Wzór dokumentu w języku francuskim i w tłumaczeniu na język polski - w załączeniu.


Źródła: rząd francuski i FNTR

 

Dokument uzasadniający potrzebę przemieszczania się w celach profesjonalnych - pobierz WORD

Dokument uzasadniający potrzebę przemieszczania się w celach profesjonalnych w j.francuskim - pobierz PDF

Polska: zniesiona kwarantanna dla kierowców

Aktualizacja, 22.03.2020 r.

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

 • krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem - kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
 • świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy, okazując dowód (np. zaświadczenie, umowę o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcę, w formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.
 
Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Polska: zniesiona kwarantanna dla kierowców