ODWIEDZINY

Dzisiaj 27

Wczoraj 41

W tygodniu 268

W miesiącu 486

Od 2008 roku 676866

 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • trackimo

Niderlandy: od 1 marca rejestracja zagranicznych kierowców

Od 1 marca obowiązkowe będzie zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych.

Nowe przepisy obowiązują zagranicznych kierowców, którzy realizują na terenie Holandii przewozy kabotażowe oraz przewozy międzynarodowe. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu. 

Rząd holenderski przewidział możliwość dokonywania zgłoszeń rocznych.

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. W przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary.

Zgodnie z wytycznymi pracownik ten powinien znać jeden z „nowoczesnych języków”. Decydując się na zgłoszenie kierowcy jako osoby kontaktowej, przewoźnik powinien liczyć się z koniecznością złożenia osobnych deklaracji dla każdego z kierowców.

Więcej: logistyka.rp.pl

Opr. ZMPD/DWSK/AM

Dotkliwe kary za brak sprawozdania z przewozów ADR

Niezłożenie rocznego sprawozdania z przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR) grozi karą 5 tys. zł. Zestawienie za 2019 rok należy przekazać do 28 lutego Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, właściwemu ze względu na siedzibę przewoźnika.

(…) jeśli przewóz materiałów niebezpiecznych odbywał się w całości poza terytorium Polski, w próżnych nieoczyszczonych opakowaniach, cysternach, kontenerach i pojazdach oraz w ilości mniejszej niż wskazania w ustawie, to nie ma konieczności sporządzenia bilansu towarów i operacji transportowych.

Zestawienie sporządza doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, czyli osoba wyznaczona przez przedsiębiorstwo zajmujące się materiałami ADR.

Kopie sprawozdania przedsiębiorca powinien przechowywać przez 5 lat od daty wysyłki.
Opr. ZMPD/DWSK/AM

Informacja o szkoleniu przewoźników osób

W dniu 04.03.2020 r. (środa) o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie szkoleniowe przewoźników osób z Inspekcją Transporu Drogowego oraz z przedstawicielem Inspekcji Pracy.

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28 - siedziba WITD.

Sserdecznie zapraszamy

Niderlandy - płaca minimalna

Poniżej szczegóły dotyczące holenderskiej płacy minimalnej i obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia kierowców, które udało się ustalić ZMPD w rozmowach z przedstawicielem stowarzyszenia TLN.


1. Deklaracje:
w przypadku składania deklaracji w sektorze transportu nie trzeba podawać adresów miejsca pracy/ świadczenia usług. Wystarczy podać jeden numer tablicy rejestracyjnej oraz można zgłosić grupę kierowców w ramach jednej notyfikacji. Notyfikację można zrobić na rok.

2.  Tranzyt wyłączony z obowiązku notyfikacji:
obowiązek notyfikacji dotyczy każdego rodzaju usługi transportowej, z wyjątkiem tranzytu.

3. Stawka minimalna:
płaca minimalna dla transportu określona jest w umowie zbiorowej, obecnie trwa renegocjacja nowego układy zbiorowego. Średnio minimalne wynagrodzenie kierowcy waha się w przedziale 1500-3500 EUR miesięcznie bez dodatków, np. za staż kierowcy, wyższych kwalifikacji itd. (Link do umowy zborowej, która obowiązywała do końca 2019 roku, a obecnie jest renegocjowana. Tekst dostępny jedynie w języku niderlandzkim https://www.stlwerkt.nl/Media/media/Corporate/Over%20ons/Cao-boekje.pdf).

Czytaj więcej: Niderlandy - płaca minimalna

Żegnamy Zbigniewa Priefer

Z.PrieferZ wielką przykrością informujemy, że w dniu 22.01.2020 roku zmarł nagle, na skutek choroby, Zbigniew Priefer - współwłaściciel firmy Mazi Transport Sp. z o.o.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia oraz przesyłamy słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach.  

Msza święta  odbędzie  się 25 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w kościele
p.w. Kazimierza Królewicza w Kruszynie , a uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Nowej.

 

 

 

Opłatek Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

aktualnosci 9753 0 ZMPDPrzewoźnicy z Pomorza i Kujaw spotkali się 17 grudnia 2019 r. na corocznym opłatku zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego.

Prezes KPSPD Adam Jędrych, witając gości, mówił o potrzebie integracji środowiska, zwłaszcza w perspektywie wyzwań czekających branżę transportową w nadchodzącym czasie.

Zanim przewoźnicy usiedli do świątecznego stołu, uczestniczyli w części seminaryjnej prowadzonej przez wiceprezesa Grzegorza Chełminiaka.  Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Piotr Mikiel zaprezentował obszerną informację na temat aktualnej sytuacji w transporcie międzynarodowym w kontekście regulacji zawartych w Pakiecie Mobilności oraz w związku ze zbliżającym się Brexitem. Mówił też o spadku  dynamiki branży wyraźnie widocznej w danych za 2018 r. Polscy przewoźnicy co prawda nadal utrzymują pozycję lidera na rynku europejskim, ale coraz gorzej radzą sobie w konfrontacji z konkurencją z Litwy, Hiszpanii czy Rumunii. W części seminaryjnej prezentowane też były informacje na temat zezwoleń międzynarodowych - mówił o nich radca prezesa ZMPD Tadeusz Wilk, oraz najnowsze dane dotyczące działalności Inspekcji Transportu Drogowego, które przedstawili Wojewódzki Inspektor Marcin Mroczkowski oraz radca prawny Paweł Utmańczyk. Mecenas Marcin Nadarzewski omówił aktualne wiadomości dotyczące zmowy cenowej producentów ciężarówek.

Czytaj więcej: Opłatek Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych