PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 117

Wczoraj 99

W tygodniu 216

W miesiącu 2287

Od 2008 roku 695204

 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM

Cudzoziemcy: ważność wiz i zezwoleń

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568), zawierają pewne ułatwienia dla cudzoziemców pracujących w polskich przedsiębiorstwach.

W stosunku do osób przebywających na trenie RP na podstawie wizy, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte w stosunku do zezwolenia na pracę i również jego ważność zostaje z mocy prawa przedłużona do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Stan epidemiczny został ogłoszony w Polsce od 14 marca na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r. poz. 433). Oznacza to, że jeżeli termin wizy lub zezwolenia na pracę skończył się po 14 marca br., zarówno wiza jak i zezwolenie na pracę cudzoziemca z mocy prawa są nadal ważne.

 

Cudzoziemiec zatrudniony w polskiej firmie transportowej będzie miał prawo legalnego pobytu i pracy, ale jedynie na terytorium Polski. Wynika to również z komunikatu Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Komunikat dostępny jest tu: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/. Straż Graniczna uważa, że obywatel kraju spoza UE, który wyjechał z terytorium RP i którego termin wizy skończył się, nie będzie wpuszczony na terytorium Polski.

Przedłużona z mocy prawa ważność wizy uprawnia cudzoziemca jedynie do przebywania na terytorium Polski, a to nie rozwiązuje problemu kierowców pojazdów ciężarowych, którzy wykonując swoje obowiązki przekraczają granice państwowe i w związku z tym muszą posiadać WAŻNE także za granicą wizy. Zwracaliśmy na to uwagę podczas prac nad pakietem antykryzysowym, ale nie zostało to uwzględnione. Dlatego też ZMPD wystąpiło do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o rozwiązanie kwestii legalnego poruszania się po strefie Schengen, na przedłużonych z mocy prawa wizach krajowych.

Pismo w załączeniu.
Opr. ZMPD/DTR


Pismo ZMPD do MSZ - pobierz PDF