PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 50

Wczoraj 62

W tygodniu 404

W miesiącu 1435

Od 2008 roku 703796

Oferta firmy Nord Partner

UBEZPIECZENIA DLA CZŁONKÓW KUJAWSKO POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWOŹNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Firma Nord Partner sp. z o.o. jest jednym z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych i współpracuje z Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników od ponad 10 lat!

W celu jak najlepszej obsługi Członków Stowarzyszenia Nord Partner powołał biuro w Lipnikach, w którym zatrudnieni są doświadczeni i wyszkoleni pracownicy w zakresie ubezpieczenia branży transportowej.

Przy naszym udziale Członkowie Stowarzyszenia mogą zawierać wszelkiego rodzaju korzystne cenowo ubezpieczenia m. in. :

 • komunikacyjne,

 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i / lub spedytora z włączeniem transportów kabotażowych,

 • mienia (także prywatnego),

 • cargo,

 • kosztów leczenia w Polsce i za granicą.

 

W ramach świadczonego, bezpłatnego serwisu:

 • badamy cały rynek ubezpieczeniowy w poszukiwaniu najlepszych ubezpieczeń,

 • przeprowadzamy proces likwidacji szkód – od momentu zgłoszenia – do wypłaty odszkodowania,

 • wdrażamy procedury pozwalające zmniejszyć szkodowość,

 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń oraz zobowiązań regresowych,

 • organizujemy usługi assistance.

 

Za naszym pośrednictwem mogą Państwo zawrzeć dopasowane do potrzeb następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej krajowego przewoźnika drogowego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej międzynarodowego przewoźnika drogowego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,

 • ubezpieczenia kabotażowe.

 

Wynegocjowaliśmy specjalnie dla wszystkich firm zrzeszonych w KPSPM umowy gwarantujące zarówno niskie ceny w / w ubezpieczeń jak i zakres odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

W ramach stworzonych produktów możliwy jest wybór różnych wariantów ubezpieczenia oraz różnych sum gwarancyjnych dostosowanych np. do wymogów kontraktowych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm przewozowych dotyczących ubezpieczenia OC
w trakcie wykonywania kabotażu na terenie państw UE (w tym Niemiec), wynegocjowaliśmy preferencyjne pakiety umów ubezpieczeń obejmujące swym zakresem pełne spektrum wymaganej od przewoźnika ochrony ubezpieczeniowej potwierdzonej certyfikatami honorowanymi na terenie wszystkich państw członkowskich UE.

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami przewoźników oferujemy analizę rynku ubezpieczeniowego w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb.

Członkowie KPSPM mogą skorzystać również z atrakcyjnej oferty dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych.

Zapewniamy dostęp do najtańszych ubezpieczeń oferowanych aktualnie na rynku.

W krótkim czasie od złożenia zapytania zostaną Państwu przedstawione dane odnośnie cen i zakresu ubezpieczenia oferowanych przez kilka uzgodnionych z Państwem towarzystw ubezpieczeniowych.

Dla każdego z Was może zostać indywidualnie wynegocjowana roczna umowa generalna gwarantująca utrzymanie niskich stawek ubezpieczeniowych oraz włączenie wielu zapisów i klauzul polepszających pozycję Ubezpieczonego w stosunku do ubezpieczyciela.

Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych mogą Państwo liczyć na pomoc w dziedzinie ubezpieczeń mienia, sprzętu elektronicznego, cargo, gwarancji finansowych i wielu innych.

Likwidacja szkód

W ramach świadczonego przez brokera serwisu możecie Państwo liczyć m. in. na:

 • asystę w trakcie oględzin szkód i pomoc w ich zgłaszaniu,

 • sprawdzanie kwot wypłacanych odszkodowań i zasadności kosztorysów,

 • utrzymanie ustawowych terminów wypłaty odszkodowań,

 • pozostałą pomoc w zlikwidowaniu szkody i uzyskaniu od ubezpieczyciela należnego odszkodowania,

 • odwołania od negatywnych decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania,

 • przedstawianie danych o dotychczasowej szkodowości.

 

 

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo:

 • w Lipnikach (przy siedzibie Stowarzyszenia) tel. (52) 349 41 32;

 • w Przedstawicielstwie Nord Partner Sp. z o.o. w Bydgoszczy; ul. Jagiellońska 81A; tel. (0-52) 322-53-00, 322-53-50.