ODWIEDZINY

Dzisiaj 10

Wczoraj 81

W tygodniu 169

W miesiącu 1857

Od 2008 roku 664595

 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Białoruś wprowadziła od 16 kwietnia 2022 r. zakaz przemieszczania się pojazdów zarejestrowanych w UE, AKTUALIZACJA 19.4.2022 r.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że Białoruś wprowadziła od 16 kwietnia 2022 r. zakaz przemieszczania się po terytorium swojego kraju pojazdów zarejestrowanych w UE.

Komunikat ministerstwa infrastruktury:

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że z dniem 16 kwietnia 2022 r. kończy się okres przejściowy dotyczący piątego pakietu sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską wobec przewoźników rosyjskich i białoruskich, w którym to okresie przewoźnicy drogowi z tych państw mają możliwość powrotu do kraju rejestracji pojazdu. Pakiet ograniczeń był wprowadzony m.in. na wniosek Polski i jest kolejną odpowiedzią na militarną agresję Rosji na teren Ukrainy.

Wprowadzając ograniczenia Rzeczpospolita Polska liczyła się z możliwością wprowadzenia przez Rządy Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś kontrsankcji wobec przewoźników drogowych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Białoruś wprowadziła od 16 kwietnia 2022 r. zakaz przemieszczania się pojazdów zarejestrowanych w...

Rozliczaj opłaty drogowe w Europie za pomocą jednego urządzenia pokładowego ZMPDBox, w trypie Post Pay

ZMPD jako oficjalny partner firmy Toll4Europe oferuje interoperacyjne urządzenie ZMPDbox służące do wnoszenia elektronicznie opłat drogowych na terenie następujących krajów:

 • Niemcy
 • Austria
 • Belgia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Włochy
 • Polska
 • Węgry
 • Bułgaria
 • Szwajcaria + Lichtenstein

Czytaj więcej: Rozliczaj opłaty drogowe w Europie za pomocą jednego urządzenia pokładowego ZMPDBox, w trypie Post...

Oferta zakupu urządzeń pokładowych eTOLL

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przygotowało, dla członków/klientów Stowarzyszenia, specjalną ofertę sprzedaży urządzeń do rozliczania opłat drogowych eToll w systemie przedpłaconym Pre-Pay.  

Cena sprzedaży urządzenia wraz z abonamentem na okres 12 miesięcy (aktywacja następuje po włączeniu urządzenia) wynosi 365,04 PLN netto.

Dodatkowo istnieje możliwość odnowienia abonamentu na kolejne 12 miesięcy w cenie 146,34 PLN netto.

Czytaj więcej: Oferta zakupu urządzeń pokładowych eTOLL

Ministerstwo Infrastruktury: Przewozy z pomocą humanitarną bez opłat w systemie e-TOLL

Jak poinformował ZMPD Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury Jarosław Waszkiewicz, rząd podjął decyzję o umożliwieniu przejazdu przez teren Polski pojazdów z pomocą humanitarną bez konieczności uiszczenia opłat za przejazd w systemie e-TOLL. 

Każda instytucja lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej proszona jest o przekazanie następujących informacji:

- liczba pojazdów,
- numery rejestracyjne pojazdów,
- wskazanie kraju rejestracji pojazdów,
- jeżeli to możliwe - orientacyjny okres przejazdu po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w obydwu kierunkach).

Czytaj więcej: Ministerstwo Infrastruktury: Przewozy z pomocą humanitarną bez opłat w systemie e-TOLL

Specjalna infolinia dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich

aktualnosci 12097 0 ZMPDW związku z sytuacją w Ukrainie Polski Fundusz Rozwoju S.A. (m.in. z inicjatywy DWE) wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii uruchomił specjalną infolinię dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich (informacja w załączeniu).
 
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00. Dzwoniąc na numer infolinii +48 22 703 43 53 przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat: 

 • sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś oraz kontrsankcjach rosyjskich i białoruskich;
 • produktów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) takich jak m.in. Poland Business Harbour czy Coworking Ukraine;
 • form pomocy dla firm, których dotknęła obecna sytuacja, w tym m.in. poszukiwania nowych rynków zbytu oraz dostępu do surowców i komponentów (tzw. import zaopatrzeniowy).

Czytaj więcej: Specjalna infolinia dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróży przez Białoruś i do Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podwyższyło poziom ostrzeżeń dla podróżujących zarówno przez Republikę Białorusi, jak i do Federacji Rosyjskiej.

Komunikat MSZ: Odradzamy wszelkich podróży. Proszę uwzględnić ten fakt w prowadzonej działalności. Należy się liczyć z drastycznym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa, nie można wykluczyć zamknięcia granic. Powrót do Polski może być więc bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy. Wówczas i udzielenie skutecznej pomocy konsularnej może stać się niewykonalne.

Więcej na: www.gov.pl

www.gov.pl/web/rosja

Źródło ZMPD

Procedury celne w przypadku niedostarczenia towaru do odbiorcy w Ukrainie

W związku z ogłoszonym w Ukrainie stanem wojennym, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, polscy przewoźnicy powracający do Polski z towarem niedostarczonym do odbiorcy ukraińskiego będą po stronie polskiej musieli realizować następujące procedury celne:  

– dla przysyłek uprzednio realizowanych w polskim urzędzie celnym tylko w procedurze wywozu (EX) – konieczne będzie objęcie tych przewozów tranzytem T1 w NCTS2. Formalności związane z udowodnieniem statusu unijnego i unieważnieniem wywozu realizowane będą w urzędzie celnym przeznaczenia;

– dla przesyłek uprzednio objętych tranzytem na karnecie TIR (o ile jest wystarczająca liczba woletów) – możliwy będzie wjazd na tym samym karnecie TIR (+NCTS) do Polski, a formalności realizowane będą w urzędzie celnym przeznaczenia.

Prosimy zastosować się do instrukcji Krajowej Administracji Skarbowej.

Źródło ZMPD

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. sytuacji w Ukrainie

Poniżej publikujemy komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych ws. sytuacji w Ukrainie:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymuje sygnały, że na terenie Ukrainy, a szczególnie we wschodniej jej części, mogą przebywać także kierowcy, wykonujący swoje zawodowe obowiązki.

Ministerstwo pragnie zwrócić uwagę na opublikowane 19 bm. zalecenie, dotyczące Ukrainy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego opuszczenia przez wszystkich obywateli polskich wymienionych terenów oraz o powstrzymanie się w najbliższej przyszłości od wysyłania tam kierowców. 

Komunikat MSZ  TUTAJ

Opr. ZMPD/DWSK/PG

Źródło ZMPD

Od 22.02.2022 r. zmiany w systemie SENT

aktualnosci 11986 0 ZMPD22 lutego 2022 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi - szczegóły TUTAJ
 
Nowe przepisy rozszerzają listę towarów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu w systemie monitorowania przewozów. Teraz będą to również towary objęte pozycją CN 3814, zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

Od 22 lutego 2022 r. obowiązkowi zgłoszenia będą podlegały także przewozy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

- przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” przez Polskę z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, oraz

- przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Czytaj więcej: Od 22.02.2022 r. zmiany w systemie SENT

Znajdź nas na Facebook