PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 54

Wczoraj 62

W tygodniu 408

W miesiącu 1439

Od 2008 roku 703800

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • zmpdbox
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz dotyczący wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej przez pracodawców o operacjach transportowych realizowanych na terytorium Niemiec. Formularz znajduje się TUTAJ , pod nagłówkiem "Formulare zum Thema" (po prawej stronie). Formularz dla transportu drogowego oznaczony jest „033037 (mobil)”.

Wypełniony formularz musi być przesłany faksem do:

Bundesfinanzdirektion West, Cologne
Numer faksu: +49 (0) 221 964 870

Przypominamy, że formularz musi być wypełniony w języku niemieckim. ZMPD przygotowuje robocze tłumaczenie formularza na język polski.

Źródło: BGL
Opr. ZMPD/DTR/AGA

ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne

 

1 stycznia 2015 r. w Niemczech wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego. Niemiecki ustawodawca określił płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę na całym terytorium Niemiec.

Nowe prawo niemieckie wprowadza także obowiązki meldunkowe dla pracodawców zagranicznych delegujących swych pracowników do pracy w Niemczech. Pracodawca zobowiązany będzie zgłosić swych pracowników w urzędzie celnym i wskazać osobę upoważnioną do ewentualnego kontaktu z tym urzędem.

Wiele wskazuje na to, że stawka ta obowiązywać będzie również w stosunku do kierowców zatrudnionych w polskich firmach przewozowych, które wykonują przewozy drogowe na terytorium Niemiec, w tym również przewozy tranzytowe przez terytorium tego kraju.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest zaniepokojone działaniami niemieckiego ustawodawcy i podejmuje intensywne działania w kraju i za granicą, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów niemieckich i jednoznaczne określenie, jakich sytuacji przepisy te będą faktycznie dotyczyć. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane do Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki (załączamy je poniżej). Zrzeszenia przewoźników innych państw europejskich również analizują obecnie przepisy niemieckie i podejmują interwencję w tej sprawie. ZMPD współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami stowarzyszeń zagranicznych.

Czytaj więcej: ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne

Norwegia: urządzenia do e-myta obowiązkowe od 1 stycznia 2015

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku zmienia się system poboru opłat za korzystanie z norweskich dróg przez samochody użytkowe o masie powyżej 3,5 tony. Należy w nich obowiązkowo zainstalować nadajniki do automatycznego poboru myta. W razie niedopełnienia tego obowiązku grozi kara w wysokości nawet 1000 euro. Zmiana dotyczy wszystkich przewoźników obsługujących trasy do w Norwegii. Przestrzeganie nowych przepisów będzie rygorystycznie kontrolowane przez norweską policję, tamtejsze służby celne oraz Zarządu Dróg Publicznych w Norwegii.

Wysokość nałożonej po raz pierwszy grzywny będzie wynosić 8 tys. NOK (prawie 1000 euro). Jej wartość wzrośnie do 12 tys.NOK (1400 euro), jeśli nie zostanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni. W przypadku powtórzenia się wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość kary zwiększy się do 16 tys. NOK (1900 euro).

Czytaj więcej: Norwegia: urządzenia do e-myta obowiązkowe od 1 stycznia 2015

Rosja: nowa ustawa o transporcie drogowym

24 listopada 2014 r. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał ustawę Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu zmian do ustawy federalnej „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” oraz do kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, w zakresie dotyczącym kontroli przewozów.

Ustawa wprowadza definicje takich terminów jak: międzynarodowy przewóz drogowy, dwustronny międzynarodowy przewóz drogowy, tranzytowy międzynarodowy przewóz drogowy, międzynarodowy przewóz drogowy z terytorium lub na terytorium kraju trzeciego, ładunek kraju trzeciego, zezwolenie specjalne, talon ewidencyjny, zawiadomienie. Zgodnie z zapisami ustawy przejazd po drogach środków transportu o dużej masie lub dużych gabarytach wymaga zezwolenia specjalnego.

Czytaj więcej: Rosja: nowa ustawa o transporcie drogowym

Wprowadzenie Ecotax zawieszone na czas nieokreślony

Informacja z 14 października

Francuscy ministrowie środowiska i transportu oznajmili, że zawieszają na czas nieokreślony wprowadzenie kontrowersyjnej opłaty tranzytowej, tak zwanego "ecotax”. Podatek miał być pierwotnie wprowadzony w lipcu 2013 roku, ale od tego czasu jego wejście było dwukrotnie przesuwane, przedtem jednak podatek został zamieniony na opłatę tranzytowa. Opłata tranzytowa dotyczyć miała pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t dmc poruszających się po najczęściej używanych autostradach. Sieć obowiązywania podatku została ograniczona z początkowych 15 tys. km do 4 tys. km autostrad. W takiej postaci podatek miał obowiązywać od stycznia 2015 roku, jednak rząd francuski zawiesił na czas nieokreślony jego wejście w życie.

Źródło: Automotivelogisticsmagazine.com

Czytaj więcej: Wprowadzenie Ecotax zawieszone na czas nieokreślony

BLR-RUS-KAZ: będą kary administracyjne

Departament TIR ZMPD przypomina o konieczności przekazania zgłoszenia elektronicznego do systemu informatycznego władz celnych Unii Celnej Białoruś-Rosja-Kazachstan najpóźniej na 2 godziny przed wwozem towaru na teren Unii Celnej (zgodnie z decyzją nr 899 Komisji Unii Celnej z dnia 9.12.2011 r.)
Ponadto, białoruskie władze celne wymagają, aby czas przebywania pojazdu na terenie strefy celnej po dopełnieniu formalności nie przekraczał 1 godziny.

Czytaj więcej: BLR-RUS-KAZ: będą kary administracyjne

Belgia: sposób kontroli tygodniowego odpoczynku

Przekazujemy poniżej informację GITD z 9 lipca dotyczącą sposobu kontrolowania w Belgii zakazu odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe.

W związku z licznymi pytaniami, które w ostatnim czasie wpłynęły do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, dotyczącymi zakazu odbierania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe na terytorium Belgii informujemy, że:

Czytaj więcej: Belgia: sposób kontroli tygodniowego odpoczynku

Francja: zmiany w Kodeksie Transportowym - 30 000 euro kary za tygodniowy regularny odpoczynek w pojeździe

modyfikowany 12 czerwca francuski Kodeks Transportowy zawiera nowe zakazy i znacznie ostrzejsze kary dla przewoźników i kierowców. Karą 30 tysięcy euro i jednego roku więzienia zagrożone jest wykorzystanie przez kierowcę regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu, a prawie 4 tys. euro będą kosztować "manipulacje" przy tachografach. Termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znany.

Czytaj więcej: Francja: zmiany w Kodeksie Transportowym - 30 000 euro kary za tygodniowy regularny odpoczynek w...