ODWIEDZINY

Dzisiaj 23

Wczoraj 41

W tygodniu 264

W miesiącu 482

Od 2008 roku 676862

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM

Ważna informacja

W dniu 26.10.2010 r. odbędzie się spotkanie przewoźników z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Inspektorem Inspekcji Pracy. Spotkanie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia o godz. 9.00 w Lipnikach.
Serdecznie zapraszamy.

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2011

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że Komisja Społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi, na posiedzeniu w dniu 29 września 2010 r. poinformowała iż:

„Strona polska otrzymała 183 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT na rok 2011. Strona rosyjska jednostronnie ograniczyła liczbę zezwoleń bazowych EKMT/CEMT ważnych na terytorium Federacji Rosyjskiej do 67 szt.
Zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Federacji Rosyjskiej będą dotyczyły wyłącznie pojazdów kategorii Euro 5”.

Czytaj więcej: Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w roku 2011

Ważna informacja

Od września rozpoczynamy cykliczne spotkania z ITD oraz IP. W dniu 28.09.2010 o godz. 9.00 w siedzibie stowarzyszenia w Lipnikach odbędzie się spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Inspektorem Inspekcji Pracy. Serdecznie zapraszamy.

Na miesiecznej w czasie zakazu

W wyniku wielu starań Forum Transportowego ukazało się rozporządzenie dotyczące możliwości zakończenia przewozu z zagranicy w czasie zakazu pod warunkiem posiadania winiety rocznej lub miesięcznej.

Najważniejszym zapisem zmienionego rozporządzenia jest rozszerzenie wyjątku od zakazu dla:

"pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania przez kierowcę ważnej miesięcznej lub rocznej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych".

Walne zebranie członków 2010

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych
zwołuje
Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 13:00, w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163 (Stadion ZAWISZA - Trybuna Główna)

I. Część - szkoleniowo-informacyjna

 • funkcjonowanie Transportu Drogowego w Polsce i Unii Europejskiej,
 • wyzwania i zagrożenia.
  (Panel dyskusyjny - z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, nauki i praktyki)

II. Część - organizacyjno-członkowska

 • informacje o działalności Stowarzyszenia
 • dyskusja
 • podjęcie uchwał

Ważność kart opłat

Zgodnie z treścią art. 6.2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2008 r. Nr 218 poz. 1391/"Sprzedaż kart opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych prowadzi się nie dłużej niż:

 • w przypadku opłaty rocznej - do dnia 30.06.2010 r.
 • w przypadku opłaty miesięcznej - do dnia 31.05.2011 r.
 • w przypadku opłaty siedmiodniowej - do dnia 23.06.2011 r.
 • w przypadku opłaty dobowej - do dnia 30.06.2011 r.

Karty opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 30.06.2011 r."

Ważna informacja

W dniu 10.06.2010 o godz. 11.30 w miejscowości Gniew odbędzie się zebranie regionalne ZMPD. KPSPM organizuje wyjazd do Gniewu dla członków ZMPD. Autokar będzie podstawiony w dniu 10.06.2010 w Lipnikach. Wyjazd o godzinie 8.30.

Zapraszamy.

Ograniczenie w ruchu

W związku z żałobą narodową i uroczystościami pogrzebowymi Minister Infrastruktury wydał w dniu dzisiejszym rozporządzenie w sprawie ograniczeń w ruchu:

 • Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obejmuje zakaz poruszania się w terminie od 16.04.2010 godz. 18:00 do 19.04.2010 godz. 6:00.

 • Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne objęte są całkowitym zakazem poruszania się w tym okresie.

 • Pozostałe pojazdy, np. powracające z zagranicy, posiadające roczną winietę jak i pozostałe rozładowujące wagony, przewożące towary szybko psujące się itp. zwolnione są z tego zakazu.