ODWIEDZINY

Dzisiaj 27

Wczoraj 41

W tygodniu 268

W miesiącu 486

Od 2008 roku 676866

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM

Pożegnaliśmy Dyzia

Kilkaset osób towarzyszyło w ostatniej drodze Dionizemu Woźnemu, wieloletniemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, pracującemu z wielkim zaangażowaniem na rzecz środowiska polskich transportowców. Społecznika żegnali najbliżsi, krewni, przyjaciele, współpracownicy, koledzy po fachu, przedstawiciele organizacji przewoźników drogowych i lokalnych władz.

Czytaj więcej: Pożegnaliśmy Dyzia

Żegnamy Rafała Jankowskiego

W dniu 28 sierpnia 2015 r. zmarł nasz Przyjaciel Rafał Jankowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Rafał Jankowski był z nami od początku funkcjonowania Inspekcji w Polsce, tj. od 2002 roku. Wspólnie ze środowiskiem przewoźników drogowych w regionie kujawsko-pomorskim tworzył zasady funkcjonowania transportu w naszym województwie.

Rafał był człowiekiem bardzo ambitnym, w swym działaniu niezwykle profesjonalnym. Jednocześnie cechowała Go skromność i ogromna uczynność, co powodowało, że zawsze był gotowy do pomocy.

W pracy wykazywał się kreatywnością. Starał się, by, podjęte przez Niego działania ułatwiały funkcjonowanie branży transportu drogowego. Z Jego inicjatywy funkcjonował ośrodek doradztwa i szkolenia przewoźników w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Międzynarodowych w Bydgoszczy z/s w Lipnikach.

Rafał Jankowski był człowiekiem niezwykle oddanym swojej pracy. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie Rodziną i bliskimi.

JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

19 maja 2015 roku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Pomimo pełnego poparcia dla zastosowania stawki minimalnej w Niemczech, Komisja uważa, że zastosowanie stawki minimalnej dla wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, ogranicza w dyskryminujący sposób wolność do świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

Czytaj więcej: JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

Francja: płaca minimalna

Płaca minimalna dla zagranicznych kierowców – pierwsze informacje

Według informacji polskich mediów, przekazywanych od 17 lutego 2015 roku, w zmienionym francuskim Kodeksie Transportowym znajdzie się zapis, na mocy którego kierowcy zagranicznych ciężarówek, wykonujący przewozy do i z Francji oraz kabotaż na terytorium Francji, powinni być objęci francuską płacą minimalną. Jej wysokość wynosi 9,61 euro brutto za godzinę.
Obecnie nowa ustawa podlega jeszcze procesowi legislacyjnemu. Po przyjęciu jej przez Zgromadzenie Narodowe trafiła do izby wyższej – Senatu. Procedowana jest w trybie przyspieszonym, jako część składowa pakietu reform gospodarczych, więc nowe przepisy mogą wejść w życie w połowie roku.

Czytaj więcej: Francja: płaca minimalna

System TIR do 30 czerwca 2015 r.

 

26 lutego 2015 r. Federalna Służba Celna Rosji po raz kolejny przedłużyła umowę z rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP - gwarantem w systemie TIR do 30 czerwca.

Tym samym system TIR w Rosji będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

Taką informację otrzymaliśmy dziś z IRU, dostępna jest też na stronie ASMAP.

Opr. ZMPD/DTR/AW

Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach dla branży

Przekazujemy komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dzisiejszego (26 stycznia 2015 r.) posiedzenia Forum Transportu Drogowego, które - na zaproszenie minister Marii Wasiak - odbyło się w siedzibie ministerstwa.

Komunikat MIR

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się 26 stycznia 2015 r. z przedstawicielami branży przewoźników drogowych podczas posiedzenia Forum Transportu Drogowego. Tematem rozmów była przede wszystkim sytuacja polskich międzynarodowych przewoźników drogowych, wynikająca z zagrożeń dla funkcjonowania branży, w związku z wprowadzeniem 1 stycznia 2015 r. w Republice Federalnej Niemiec nowych regulacji dotyczących wysokości płacy minimalnej oraz konsekwencji wprowadzonego przez Federację Rosyjską zakazu importu oraz zakazu przewozów tranzytowych żywności m.in. z krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Posiedzenie Forum Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: o zagrożeniach...

Spotkanie przewoźników dotyczące płacy minimalnej na terenie Niemiec

Z uwagi na wprowadzenie przez stronę nimiecką minimalnej płacy 8,50 Euro na godzinę obejmującą także transport, spedycję i logistykę, w tym w szczególności mającą obejmować polskich przedsiębiorców transportu drogowego zapraszamy na spotkanie informacyjno-instruktażowe, na którym omowione zostaną:

 1. Stan prawny i działania strony polskiej wobec wymogów niemieckich dotyczących stosowania stawki minimalnej.
 2. Stan prawny oraz praktyka stosowania ustawy na terenie Niemiec. Tematy omówią wysokiej klasy specjaliści kancelarii prawnej Niemiec i administracji polskiej.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 w dniu 22.01.2015 roku (czwartek) w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163, Stadion Zawisza - Trybuna Główna

Niemcy: stawka minimalna w transporcie

 

Wszystkie informacje na temat płacy minimalnej w Niemczech dostępne są w bloku: Niemcy: stawka minimalna, dostępnym TUTAJ

 


Informacja z 23 grudnia 2014 r.

Wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec – sposób postępowania

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę.
Zgodnie z uzyskanymi  informacjami przepis ten będzie dotyczyć sektora transportu i będzie mieć zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt).

Czytaj więcej: Niemcy: stawka minimalna w transporcie

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz

Administracja Celna Niemiec opublikowała formularz dotyczący wymogu powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej przez pracodawców o operacjach transportowych realizowanych na terytorium Niemiec. Formularz znajduje się TUTAJ , pod nagłówkiem "Formulare zum Thema" (po prawej stronie). Formularz dla transportu drogowego oznaczony jest „033037 (mobil)”.

Wypełniony formularz musi być przesłany faksem do:

Bundesfinanzdirektion West, Cologne
Numer faksu: +49 (0) 221 964 870

Przypominamy, że formularz musi być wypełniony w języku niemieckim. ZMPD przygotowuje robocze tłumaczenie formularza na język polski.

Źródło: BGL
Opr. ZMPD/DTR/AGA

ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne

 

1 stycznia 2015 r. w Niemczech wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego. Niemiecki ustawodawca określił płacę minimalną na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę na całym terytorium Niemiec.

Nowe prawo niemieckie wprowadza także obowiązki meldunkowe dla pracodawców zagranicznych delegujących swych pracowników do pracy w Niemczech. Pracodawca zobowiązany będzie zgłosić swych pracowników w urzędzie celnym i wskazać osobę upoważnioną do ewentualnego kontaktu z tym urzędem.

Wiele wskazuje na to, że stawka ta obowiązywać będzie również w stosunku do kierowców zatrudnionych w polskich firmach przewozowych, które wykonują przewozy drogowe na terytorium Niemiec, w tym również przewozy tranzytowe przez terytorium tego kraju.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce jest zaniepokojone działaniami niemieckiego ustawodawcy i podejmuje intensywne działania w kraju i za granicą, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów niemieckich i jednoznaczne określenie, jakich sytuacji przepisy te będą faktycznie dotyczyć. Pisma w tej sprawie zostały wystosowane do Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki (załączamy je poniżej). Zrzeszenia przewoźników innych państw europejskich również analizują obecnie przepisy niemieckie i podejmują interwencję w tej sprawie. ZMPD współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami stowarzyszeń zagranicznych.

Czytaj więcej: ZMPD monituje władze polskie i instytucje zagraniczne