PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 51

Wczoraj 62

W tygodniu 405

W miesiącu 1436

Od 2008 roku 703797

 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

ZMPD przedstawia Ministerstwu Infrastruktury swoje stanowisko dotyczące projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym

aktualnosci 3463 0 GLOWNYW przedstawionym przez ZMPD stanowisku (jego pełna treść wraz z formularzem zgłaszania uwag w załączeniu) dotyczącym projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym, który ma dostosować polskie prawo do przepisów Pakiet Mobilności,  czytamy m.in.:

Po 2 lutego 2022 roku (…) polscy przedsiębiorcy, wykonując przewozy wewnątrz UE podlegające zasadom delegowania, będą musieli wypłacać kierowcom dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia  obowiązującego w danym państwie członkowskim UE, ale nie będą mogli – tak jak obecnie – zaliczyć do tego wynagrodzenia diet i ryczałtów za nocleg wypłacanych zgodnie z krajowymi regulacjami. To z kolei będzie oznaczało znaczący wzrost kosztów przewoźników wykonujących  tego rodzaju przewozy drogowe. Dlatego też m.in. z tego powodu, zmiany w krajowych przepisach dotyczących podróży służbowych kierowców są niezbędne.

Od kilku miesięcy środowisko przewoźników czeka na rządowe propozycje możliwych wariantów rozwiązań tak poważnego problemu przed którym stoi branża transportowa. Przygotowanie przedsiębiorców do tak poważnych zmian wymaga czasu, przeprowadzenia dogłębnej analizy wszystkich możliwych wariantów rozwiązań. Tymczasem, po 7 miesiącach oczekiwań, otrzymaliśmy projekt zmian w ustawie o czasie pracy kierowców, który niewiele różni się od projektu przekazanego do konsultacji  w 2017 r.! Powstaje zatem zasadnicze pytanie, dlaczego Ministerstwo Infrastruktury  czekało tak długo z tym projektem i dlaczego nie przedstawiło żadnych alternatywnych rozwiązań, które niwelowałoby drastyczny wzrost kosztów przewoźników, które wynikają z projektowanych rozwiązań. 

 (…) Jedną z kluczowych zmian ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i innych ustaw są  zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców i wykreślenie z niej dwóch przepisów dotyczących problematyki podróży służbowych, co (…) oznacza, że kierowcy nie będą w ogóle odbywali podróży służbowych. Powyższe oznacza w praktyce konieczność całkowitej przebudowy siatki płac w firmach transportowych, gdyż zniknąć będą musiały powszechnie wypłacane diety i ryczałty za nocleg, które dotychczas stanowiły znaczącą część dochodu kierowców. W praktyce oznacza to konieczność dużego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych kierowców, aby utrzymać dotychczasowy poziom wynagrodzeń netto. Oznacza to więc znaczący wzrost kosztów płacowych.

(…) Według wyliczeń prezentowanych przez resort, „roczne koszty dla pracodawców związane z zatrudnieniem kierowców wzrosną o 14 123 694 000,00 PLN (wzrost o 38%) w stosunku do stanu obecnego.”

* * *

Wspólne stanowisko szefów trzech organizacji – prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jana Buczka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotra Litwińskiego oraz prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego – dotyczące projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym TUTAJ

 

STANOWISKO ZMPD

Stanowisko ZMPD ws. projektu zmian ustawy o transporcie drogowym - pobierz PDF
Formularz zgłaszania uwag - pobierz PDF