ODWIEDZINY

Dzisiaj 57

Wczoraj 67

W tygodniu 281

W miesiącu 1466

Od 2008 roku 672580

 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • KPSPM
 • trackimo
 • KPSPM
 • KPSPM

Przedłużenie wiz dla obywateli Białorusi

Od dzisiaj, tj. od 18 sierpnia 2022 r. obowiązują przepisy wprowadzające przedłużenie ważności wiz oraz legalnego pobytu na terenie Polski dla obywateli Białorusi zatrudnionych na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym. 

Zgodnie z nimi, jeżeli ostatni dzień pobytu na terytorium Polski kierowcy-obywatela Białorusi wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy przypada 1 września 2022 r. i później, jego pobyt na podstawie tej wizy oraz termin jej ważności ulegają przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r.

Taka wiza krajowa w okresie przedłużenia pobytu oraz przedłużenia jej ważności uprawnia do przekraczania granicy w ramach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego.

W dokumencie podróży kierowcy naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu kierowcy. Czas pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej wynikający ze wskazania w naklejce wizowej potwierdzającej jej przedłużenie nie może przekraczać czasu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej.

Jednocześnie na mocy tych przepisów wprowadzonych w ustawie z 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, do 31 grudnia 2022 r. przedłużone zostały zezwolenia na pobyt czasowy udzielone obywatelom Białorusi.

Przypominamy, że wszystkie przepisy dotyczące przedłużania wiz krajowych są regulacjami czasowymi i szczególnymi. Kierowcy, którzy zamierzają przebywać na terenie Polski i pracować w polskich firmach transportowych dłużej niż trzy miesiące, powinni wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o pozwolenie czasowe i kartę pobytu. Wydawana na maksymalnie trzy lata karta pobytu uprawnia do legalnego poruszania się po innych krajach UE bez konieczności posiadania wizy. 

Powyższe przepisy zostały zawarte w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1715) - w załączeniu.

 

Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych pobierz PDF