PARTNERZY i POLECANE STRONY

ODWIEDZINY

Dzisiaj 54

Wczoraj 117

W tygodniu 519

W miesiącu 1751

Od 2008 roku 701887

 • KPSPM
 • zmpdbox
 • KPSPM
 • trackimo
 • 25-lecie KPSPD
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM
 • KPSPM

JEST decyzja Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG

19 maja 2015 roku, Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu przeciwko Niemcom procedury w sprawie naruszenia traktatu w zakresie zastosowania stawki minimalnej w sektorze transportu. W wyniku wymiany informacji z niemieckimi władzami i prawnej oceny niemieckich działań Komisja wysłała pismo z formalnym stanowiskiem. Stanowi to pierwszy, formalny krok w procedurze naruszenia Traktatu.

Pomimo pełnego poparcia dla zastosowania stawki minimalnej w Niemczech, Komisja uważa, że zastosowanie stawki minimalnej dla wszystkich operacji transportowych, które dotyczą terytorium Niemiec, ogranicza w dyskryminujący sposób wolność do świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów.

W szczególności zastosowanie niemieckich środków do tranzytu i niektórych międzynarodowych operacji transportowych, nie może być - według Komisji – uzasadnione, ponieważ stwarza nieproporcjonalne bariery administracyjne, naruszające właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Komisja stwierdza, że istnieją bardziej adekwatne środki zabezpieczające ochronę socjalną pracowników i zapewniające sprawiedliwą konkurencję oraz umożliwiające swobodny przepływ usług i towarów.

Komunikat Komisji Europejskiej w języku angielskim

***

Z treści komunikatu Komisji Europejskiej nie wynika jednoznacznie, wobec których międzynarodowych operacji transportowych KE uznała niemieckie wymagania za zgodne z prawem unijnym. W związku z tym ZMPD podejmuje kolejne działania interwencyjne, ponawiamy także wniosek o wprowadzenie moratorium na niemieckie przepisy.